Muốn phá password Win 10 bằng usb boot, bạn hãy chuẩn bị một ổ Bootable Media có chứa cài đặt Win 10 nhé. Ngoài ra bạn phải sử dụng đĩa cài đặt Windows thích hợp 64-bit hoặc 32-bit, yếu tố này phụ thuộc vào bản win mà bạn đã cài đặt trên máy mình.


 Cách phá reset password windows 10 bằng USB Boot


Đầu tiên, nếu bạn sử dụng Windows 10 x86 thì sử dụng ổ đĩa cài đặt Windows 10 x86, Windows 8 x86 hoặc Windows 7 x86. Còn nếu máy tính của bạn là Windows 10 x64, thì sử dụng ổ đĩa cài đặt Windows 10 x64, hoặc Windows 8 x64 hay Windows 7 x64.
 


Thực hiện theo các bước sau:

        DRIVE:WindowsSystem32configSYSTEM

        Lưu ý: Thay thế Drive bằng tên ổ các bạn cài đặt hệ điều hành Windows, thường là ổ D.

       HKEY_LOCAL_MACHINE111Setup

      Tiếp theo, chúng ta tiến hành chỉnh sửa thông số cmdline và tiến hành thiết lập cmd.exe. Sau đó điều chỉnh giá trị thông số            SetupType DWORD thành 2

       Tiếp đó, bạn hãy đóng Registry Editor và tất cả các cửa sổ đang mở lại. Máy tính của bạn sẽ tiến hành khởi động lại.

        Khi đó, trên màn hình máy tính sẽ hiển thị tất cả những tài khoản đang tồn tại trên chiếc máy tính của bạn.

        Nếu tên đăng nhập của bạn có khoảng cách, nhập: net user “your login” new_password

          HKEY_LOCAL_MACHINESystemSetup
          Bạn chỉnh sửa thông số cmdline rồi thiết lập giá trị trống.
          Thay đổi lại giá trị thông số SetupType DWORD bằng 0.
 

 

Thật đơn giản để phá password Windows 10 bằng Usb boot phải không? Thử ngay nhé.