Bạn đang cài Win 7 và 10, mà dung lượng ổ đĩa trên máy tính bạn còn rất lớn. Bạn muốn chia nhỏ ổ đĩa ra để tăng dung lượng bộ nhớ máy và dễ dàng quản lý các thư mục hơn. Bạn có thể tham khảo các bước dưới bài viết này để chia nhỏ ổ đĩa thành công nhé!

[Hướng Dẫn] Cách chia ổ đĩa khi đang cài win 7, 10

Cách chia ổ đĩa khi đang cài Win 7

cach tao phan vung khi cai windows 7

Cách tạo phân vùng khi cài windows 7

 

Bước 3 cách tạo phân vùng

Bước 3 cách tạo phân vùng

Bước 4 cách tạo phân vùng

Bước 4 cách tạo phân vùng

Bước 5 cách tạo phân vùng

Bước 5 cách tạo phân vùng

Bước 6 cách tạo phân vùng

Bước 6 cách tạo phân vùng

  1. New : Tạo thêm một phân vùng mới
  2. Delete : Xóa đi một phân vùng 
  3. Format : Xóa toàn bộ dữ liệu chứa trên phân vùng được chọn của bạn
  4. Extend : Mở rộng thêm vùng được chọn

Để thêm một phân vùng mới bạn bắt đầu chọn New. Tiếp đến là dung lượng phân vùng mà bạn muốn tạo vào ô Size (đơn vị : MB). Cuối cùng chọn Apply để xong bước thủ tục tạo vùng trên Windows 7.

Bước 7 cách tạo phân vùng

Bước 7 cách tạo phân vùng

 

Bước 8 cách tạo phân vùng

Bước 8 cách tạo phân vùng

 

Cách chia ổ đĩa khi đang cài Win 10

Vào bảng công cụ

Vào bảng công cụ

Chọn công cụ và ổ cứng

Chọn công cụ và ổ cứng

Bắt đầu phân chia ổ đĩa

Bắt đầu phân chia ổ đĩa

Chọn phân vùng mới

Chọn tiếp tục

 

Chọn dung lượng

Chọn dung lượng

Chọn tên ổ đĩa

Chọn tên ổ đĩa

Đổi dung lượng

Đổi dung lượng

Thông tin ổ cứng

Như vậy là đã xong cách chia ổ đĩa cho Win 7 và Win 10. Chúc các bạn thành công, có thắc mắc hay vấn đề chỗ nào bạn có thể liên hệ với web. Xin cảm ơn.