Bạn là một người dùng iphone nhưng không biết làm cách nào để thiết lập điểm truy cập cá nhân để chia sẻ kết nối Internet thì đây là một bài viết dành cho bạn.

[Hướng Dẫn] cách thiết lập điểm truy cập cá nhân trên IPhone

 

1. Tại sao phải thiết lập điểm truy cập cá nhân trên IPhone?


Điểm truy cập cá nhân trên iphone giúp bạn chia sẻ kết nối Internet sang máy tính bằng Wifi, Bluetooth hoặc cáp USB, hay chia sẻ cho các thiết bị iOS khác bằng Wifi. Tuy nhiên, điểm truy cập cá nhân chỉ hoạt động nếu iPhone của bạn được kết nối với Internet qua mạng dữ liệu di động.

2. Các bước thiết lập điểm truy cập cá nhân

Dưới đây là các bước thiết lập điểm truy cập cá nhân trên iphone:

Tuy nhiên, với trường hợp Điểm truy cập cá nhân/ Personal Service bị ẩn như hình dưới đây thì bạn cần phải thực hiện các bước:

Vào Cài đặt/ Settings -> Di Động/ Cellular để thiết lập được điểm truy cập cá nhân cho máy của bạn

Bật Dữ liệu di động.

Bật Điểm truy cập cá nhân.

 

 

Sẽ có một dải màu lam xuất hiện ở đầu màn hình iPhone của bạn khi thiết bị nào đó kết nối với điểm truy cập cá nhân của bạn. Biểu tượng Điểm truy cập Cá nhânsẽ xuất hiện trên thanh trạng thái của các thiết bị iOS khi sử dụng Điểm truy cập Cá nhân của bạn.

Sau một khoảng thời gian bạn cần khởi động điểm truy cập cá nhân để nó hoạt động lại. Bạn khởi động lại bằng cách truy cập Settings (Cài đặt) -> Personal Hotspot (Điểm truy cập cá nhân) -> Chọn mục có tên Allow Others to Join (Cho phép người dùng kết nối) để bật hoặc đăng nhập Control Center (Trung tâm điều khiển) -> Sau đó tắt đi bật lại ở biểu tượng Personal Hotspot (Điểm truy cập cá nhân).

Lưu ý: Nếu bạn không thấy Điểm truy cập cá nhân hiển thị như trên, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của mình để bật tính năng này. 

Để thay đổi mật khẩu mặc định hoặc ngắt kết nối bất kỳ thiết bị trước đó đã sử dụng điểm truy cập mạng của mình, bạn thực hiện các bước sau:

Bằng các cách trên, bạn đã có thể tạo điểm truy cập cá nhân trên iPhone thành công rồi đó.